Vezetőség

Az egyesület ügyintéző testülete (ügyvezetőség) az elnökség. Tagjai az egyesület vezető tisztségviselői. A közgyűlések közötti időtartamban az egyesület legfőbb vezető, végrehajtó és ügyintéző szerve. Az elnökség tevékenységéért a közgyűlésnek tartozik felelősségel.

Az elnökség tagjai:

  • Fekete László - elnök

  • Fehérné Nagy Emese - elnökhelyettes

  • Hojsza Krisztina - titkár

  • Kiss Ibolya - elnökségi tag

  • Szűcsné Szabó Andrea - elnökségi tag