KINCS Kecskeméti Nagycsaládosok Egyesülete

A KINCS Kecskeméti Nagycsaládosok Egyesülete állampolgári kezdeményezésre létrejött civil szervezet, mely 1988-ban alakult, jelenleg 153 kecskeméti és környékbeli családot (845 fő) tömörít magában. Egyesületünk 2011 márciusa óta közhasznú és tagegyesülete a Nagycsaládosok Országos Egyesületének (NOE).

Az alapszabályban rögzített fő céljaink:

  • Az élet, az anyaság, apaság tiszteletére nevelés.
  • Mutassa fel a társadalomnak a nagycsaládhoz fűződő társadalmi értékeket, erősítse a jövő generációért érzett felelősséget.
  • A házasság, a család fontosságának hangsúlyozása.
  • Erősítse tagjai között és környezetükben a társadalmi szolidaritást.
  • Képviselje a családok érdekeit.
  • A nagycsaládosok esélyegyenlőségének elősegítése

Az Egyesület tagjai azok lehetnek, akik háztartásukban legalább három gyermeket nevelnek vagy neveltek fel, az egyesület céljaival és feladataival egyetértenek, és lehetőségeik szerint részt vesznek azok megvalósításában.

Egyesületünk pártoktól, felekezetektől, ideológiáktól mentesen tevékenykedik. A sokszínű tagságot összetartó közös érték, a család. Együttműködünk más civil szervezetekkel is, amelyeknek céljai, értékrendje közel áll a miénkhez

Évente két nagyobb rendezvényünk van, amelyeken általában 2-300 fő vesz részt. Júniusban Családi napot tartunk, decemberben pedig karácsonyi ünnepséget. Ezen kívül megemlékezünk a Házasság napjáról és rendezvényt szervezünk a Családok hetéhez kapcsolódóan. A gyerekeknek heti rendszerességgel kézműves foglalkozásokat tartunk fiatalok és felnőttek vezetésével. Fontos számunkra, hogy ezeken a rendezvényeken magas színvonalú, értékes kulturális programokkal biztosítsunk kellemes időtöltést a családoknak.

Emellett közösségünk önsegítő jelleggel működik. Próbáljuk a tagcsaládokat minél jobban segíteni és támogatni. Ahol lehet, megragadunk minden alkalmat, hogy az egyesületi tagokat kedvezményhez juttassuk.

Egyesületünk tagjai több kereskedelmi cégnél kedvezményesen vásárolhatnak. Kulturális intézményekben pedig kedvezményesen vehetünk részt a különböző programokon.

Családi és kulturális programok, valamint kirándulások szervezése által igyekszünk minél jobban megismertetni egymással a tagokat. Ezáltal a családok, ahol lehet, segítik egymást, így téve egymás és saját életüket könnyebbé.

Egy magánszemély felajánlásának köszönhetően Egyesületünk 2011 szeptemberétől a felsőoktatásban kezdő nagycsaládos gyerekeket havi rendszeres támogatásban részesíti 3 éven keresztül. Ezért cserébe elvárjuk a gyerekektől, hogy tanulmányaikat minden félévben sikeresen teljesítsék és megszerezzék az adott félévre vonatkozó kredit pontszámot. Ezen kívül ne dohányozzanak, és ne folytassanak alkoholos vagy drogos életmódot. A feltételeknek való megfelelést az egyesület vezetése minden félév végén ellenőrzi és dönt, hogy tovább folyósítja-e a támogatást.
A felsőoktatási támogatásra felajánlott összeget elkülönített bankszámlán kezeljük és kamatoztatjuk a kifizetésig. A pályázathoz kapcsolódó különböző tevékenységeket egyesületünk vezetése önkéntesen végzi. Ennek következtében a felajánlott adomány több mint 100%-át a gyermekek támogatására tudjuk fordítani.