magyarkert

Kirándulás a Magyarkertbe

A KINCS Nagycsaládos Egyesület életében nagy hangsúlyt fektetünk ifjúságunk előtt a pozitív példamutatásra, egészséges életmódra nevelésre, a család egységének megtartására, közösségünk kohéziójának erősítésére. Igyekszünk mindezt úgy tenni, hogy a lokálpatriotizmus, nemzeti büszkeség, szűkebb- tágabb környezetünk megismerése, azok tiszteletben tartása beleépüljön a gondolkodásukba. Kerékpártúránk is e célhoz járult hozzá a maga hathatós eszközeivel.

Dátum: 
2014. október 23 (Egész nap)