Víz világnapja

Egyesületünk a 2012. évben igyekezett a lehető legnagyobb mértékben bekapcsolódni a városi életbe, programokba, együtt dolgozva szervezetekkel, vállalkozásokkal.
Így volt ez a „városi jeles napok” víz világnapi rendezvényén is.

Programunkkal nyilvánvalóan támogattuk és kiegészítettük a BÁCSVÍZ Zrt. munkáját, helyet kaptunk a Dán Kultúra házában, a programot a Kreatív Ötpötty Kistudós klubja vezényelte le, egyesületünk tagjai pedig a csoportok és a programszervezésen túl, a helyszínen is felügyelték és segítették a gyermekek kísérletező munkáját, valamint biztosították a szükséges alapanyagokat.

A környezetünk vízkészlete jelenünkben, fokozott figyelmet érdemel. Sokan tudnak róla, sokan hallották már ezt az elcsépeltnek tűnő mondatot, de kevesen vannak tisztában azzal, hogyan is történik a természetben a víz megtisztulása.

2012. április 2 - 4 napokon több alkalommal is lehetőséget adtunk kisiskolás és óvodás csoportoknak, hogy a vízkészletet fenyegető veszélyeket, a vízkörforgást, a víztisztulás menetét megmutassuk, szemléltessük és interaktív kísérletek elvégzése közben a vízkészlet megóvásának lehetőségeit tudatosítsuk a fiatal nemzedékben, melyet a gyermekek nyelvére, szakképzett pedagógusok segítségével prezentáltunk.

A gyermekek kíváncsisága kielégíthetetlen, így játékos formában, játszva tudják megtanulni és megérteni a világ összefüggéseit.
Ha már óvodás korban ezzel a szemlélettel vértezzük fel őket, a későbbiekben az iskolában nem fog gondot okozni a matematika, fizika, kémia megértése.
A gyermekek maguk végzik az egyszerű kísérleteket, megadva ezzel a felfedezés örömét, maguk tapasztalnak, maguk következtetnek, így a legmaradandóbb a megszerzett tudás.

Ezen a napon a gyermekek maguk készíthették el a saját „természetes” vízszűrőjüket. Megismerkedhettek a föld vízszűrő rétegeivel, kipróbálhatták a hatékony és kevésbé hatékony szűréssel rendelkező földrétegeket. Vödörben modellezték le az ember által előidézett vízszennyezést, az élőlényekre való hatását szemlélhették meg, és végül saját kreatív ötleteikkel és a rendelkezésre álló eszközök segítségével elkészíthették a szűrőt, és azon keresztül maguk állapíthatták meg a földrétegek szűrőértékét és megtapasztalhatták saját helyüket a körforgásban.

A célt, melyet kitűztünk magunk elé, kétségkívül a legnagyobb mértékben sikerült megvalósítani. A helyszínen tapasztaltak és a kapott visszajelzések alapján elmondhatjuk, hogy a gyermekek rengeteg élménnyel, tapasztalattal tértek vissza oktatási intézményükbe, mely a környezeti nevelésben a pedagógusok munkáját még napokon keresztül meghatározta.
A célt, hogy másokkal együttműködve, szakemberek segítségével, könnyen elérhető helyszínen, más programmal integrálva (Kulturális Intézet kiállítását bemutatva) tudjunk értéket, emlékeket teremteni, szintén teljesült.

A programot Szabadkai Anna vezette.

Dátum: 
2012. április 2 (Egész nap) - 2012. április 4 (Egész nap)